Späťúvod / stavebné práce / Referencie / Pradiareň 1900

Pradiareň 1900

Pradiareň 1900

-8.000m2 vonkajších fasád

-aplikácia sanačného systému EPASIT

-vrátane injektáže proti vlhkosti, ozdobných fasádnych prvkov, klampiarskych prvkov