Späťúvod / stavebné práce

stavebné práce

stavebné práce

 

Naša stavebná divízia sa zaoberá všetkými druhmi stavebných prác. 

Popri štandardných stavebných výkonoch sú našou špecialitou sanačné omietky aplikované na historické budovy, ako aj iné typy špeciálnych omietok (tepelnoizolačné, akustické, atď...).

 

Referencie

Klienti: Reding a.s.- aplikácia vnútornej akustickej omietky STYRONIT AKUSTIK na 900m2 polkruhovej kupoly objektu SPILKA STEIN. Objekt je pamiatkovo chránený. Ďalšie výkony pre Reding a.s.:...