Späťúvod / stavebné práce

stavebné práce

stavebné práce

 

Naša stavebná divízia sa zaoberá všetkými druhmi stavebných prác. 

Popri štandardných stavebných výkonoch sú našou špecialitou sanačné omietky aplikované na historické budovy, ako aj iné typy špeciálnych omietok (tepelnoizolačné, akustické, atď...).

Komplexne rekonštruujeme obytné domy - zateplenie, strecha, výťah, spoločné priestory.

 

Referencie

Klienti: YIT Slovakia a.s. - sanačné omietky na objekte PRADIAREŇ 1900 (pamiatkovo chránený objekt) - 8.000m2 Reding a.s.- aplikácia vnútornej akustickej omietky STYRONIT AKUSTIK na 900m2...

Certifikáty a licencie

Certifikáty a licencie

Naša spoločnosť spĺňa štandardy ISO 9001 - systém riadenia kvality. ako aj ISO 14001 - systém enviromentálneho manažérstva a ISO 14001 - systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia...