Späťúvod / stavebné práce / Certifikáty a licencie

Certifikáty a licencie

Naša spoločnosť spĺňa štandardy ISO 9001 - systém riadenia kvality. ako aj ISO 14001 - systém enviromentálneho manažérstva a ISO 14001 - systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Disponujeme licenciou na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov WEBER.