Späťúvod / stavebné práce / Referencie / Obnova historickej fasády Leškova 8, BA

Obnova historickej fasády Leškova 8, BA

Obnova spodnej časti fasády tradičným ručným spôsobom. Obnova historických dverí a kamenného vstupného schodiska.