Späťúvod / stavebné práce / Referencie / Obnova historickej fasády Leškova 6, BA

Obnova historickej fasády Leškova 6, BA

Obnova sokla a spodnej časti fasády na leškovej 6 v Bratislave.