Späťúvod / stavebné práce / Referencie

Referencie

Klienti: 

YIT Slovakia a.s. - sanačné omietky na objekte PRADIAREŇ 1900 (pamiatkovo chránený objekt) - 8.000m2

 

 

Reding a.s.- aplikácia vnútornej akustickej omietky STYRONIT AKUSTIK na 900m2 polkruhovej kupoly objektu SPILKA STEIN. Objekt je pamiatkovo chránený.

 

Ďalšie výkony pre Reding a.s.: 

SPILKA - zateplenie fasády Legionárska - 270m2 + 490m2 (BRIZOLIT)

SPILKA - vápenno-cementové a sádrové omietky na historickom schodisku - 700m2

SPILKA - sádrové omietky v Galériách - 790m2

 

SPILKA STEIN

SPILKA STEIN

Realizácia vonkajšej brizolitovej omietky STO a vnútornej akustickej omietky STYRONIT AKUSTIK národnej kultúrnej pamiatky SPILKA na Legionárskej ulici v Bratislave.

Pradiareň 1900

Pradiareň 1900

-8.000m2 vonkajších fasád -aplikácia sanačného systému EPASIT -vrátane injektáže proti vlhkosti, ozdobných fasádnych prvkov, klampiarskych prvkov

Silocentrála

Aplikácia vonkajších zdrsnených povrchov na objekte Silocentrály zloženej zo sanačných omietok a zdrsňujúcej zmesi. Výsledok - nostalgická fasáda s nádychom minulosti.

Obnova historickej fasády Leškova 8, BA

Obnova spodnej časti fasády tradičným ručným spôsobom. Obnova historických dverí a kamenného vstupného schodiska.

Obnova historickej fasády Leškova 6, BA

Obnova sokla a spodnej časti fasády na leškovej 6 v Bratislave.

Obnova historickej fasády Leškova 3, BA

Obnova dverí, sokla a spodnej časti historickej fasády na leškovej 3 v Bratislave. Obnova schodiska pieskovcovým sanačným systémom.