Späťúvod / stavebné práce / Referencie / Obnova historickej fasády Leškova 3, BA

Obnova historickej fasády Leškova 3, BA

Obnova dverí, sokla a spodnej časti historickej fasády na leškovej 3 v Bratislave. Obnova schodiska pieskovcovým sanačným systémom.