Späťúvod / fit out & design / Grafiky / Sand & Almonds, photos 2012

Sand & Almonds, photos 2012

Sand & Almonds, photos 2012

Realization: 2012

Place: Sandberg