Späťúvod / fit out & design / Fit outs - Interiéry / Hygienické zázemia Pradiareň 1900

Hygienické zázemia Pradiareň 1900

Atypické nábytkové prvky potiahnuté brunírovaným plechom. Patina ako vyšitá.