Späťúvod / fit out & design / Fit outs - Interiéry / Vstupný recepčný pult Pradiareň 1900, Bratislava 2020

Vstupný recepčný pult Pradiareň 1900, Bratislava 2020

Kombinácia čierneho brunírovaného oceľového prvku s betónovou stierkou.