Referencie

Klienti: 

Reding a.s./YIT Slovakia a.s. - aplikácia vnútornej akustickej omietky STYRONIT AKUSTIK na 900m2 polkruhovej kupoly objektu SPILKA STEIN. Objekt je pamiatkovo chránený. 

Reding a.s./YIT Slovakia a.s. - SPILKA - zateplenie fasády 2. etapa - 270m2

Reding a.s. /YIT Slovakia a.s. - SPILKA - zateplenie fasády - Legionárska - 490m2

Reding a.s./YIT Slovakia a.s. - vápenno-cementové a sádrové omietky na historickom schodisku - 700m2

 

SPILKA STEIN

SPILKA STEIN

Realizácia vnútornej akustickej omietky STYRONIT AKUSTIK