Späťúvod / design

design

design

Dizajnom rozumieme nereprodukovateľnú sériu úkonov ktorej výsledkom je relatívne nemenná zostava hmotných a nehmotných znakov, línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry alebo materiálov logického ale aj nelogického celku, ktorá interaguje s okolím. Dizajn priradzujeme okamihu a pocitu. Štatisticky zvyšujeme intenzitu silnejších pocitov na jednotku okamihu.

 

Mgr Art Julian Tupta, GMoU, - GRAFIKA, INTERÉRY

Bc Martin Skočovský, AMoU, – MAĽBA, GRAFIKA, INTERIÉRY

Ing et Ing Jozef Martiniak, PhD, – PREPOJENIE VÍZIE S REALITOU, PROJECT MANAGEMENT